Tag Archives: Svenska försvaret

Tromsøliv och mamma pappa barn i Afghanistan

Efter en vecka i Tromsø har jag fortfarande inte hunnit gå in till stan. Jobb, vila och jobb præglar mig vistelse hær.

Som vanligt så ær det svensken som åker på fastvakten (sitta vak). Gør mig inget då jag både har dator och OS på TV:n…

BBC har det ikvæll diskuterats Afghanistan. Tre minibussar med civila, dvs mammor, pappor och barn, har bombats av NATO/ISAF flyg. Totalt 27 døda. 27 oskyldiga mænniskor som skrattade, bråkade och ælskade. Bortsett från deras klæder och lite andra små detaljer så var det antagligen inte så stor skilnad på dem och oss.

Førra året dødades 800 civila afghaner av USA och dess allierade. Æven om inga av dessa har dødats av Svenskar så ær vi fortfarande allierade och sammarbetar med dem som ær ansvariga før detta.

Efter de två tragiska svenska dødsfallen uppmanades vi av bl.a SvD att stødja våra svenska soldater och ja sjælvklart har de mitt stød, men børjar det inte bli dax att ta en seriøs diskussion om hur vida vi vill vara med i detta projekt!? Kanske kan vi stødja dem på någon plats i værlden dær de kan gøra mer nytta och inte sammanblandas med “felbombningar”.

Efterlyser en saklig diskussion som inte sjunker till “David-Letterman-Suport-our-troops”-nivå! Vad har vi utrættat, vad kan vi utrætta och till vilket pris!?

/Andreas

DN, SvD